voor hoboles, blokfluitles, amv, ensemble-coaching

Privacyverklaring
Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als zijnde meerderjarige leerling of ouder(s) van een minderjarige leerling.  Denk hierbij aan je naam, je telefoonnummer en/of je e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou. Een los rekeningnummer is geen persoonsgegeven, maar dat wordt het wel zodra je ook weet van wie de rekening is. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens? Als leerling vragen we je je in te schrijven bij onze muziekschool. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken we die ook. Met je persoonsgegevens kunnen we je een factuur sturen en houden we bij of en wanneer er betaling heeft plaatsgevonden en hoe lang je al verbonden bent met de muziekopleiding. Van wie hebben we persoonsgegevens? In het kort: van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons in verband met muzieklessen van de opleiding.   Met wie delen we persoonsgegevens? In principe delen we je gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Als je bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen je doen. Politie, Justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen ook op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan. Zo zorgen we voor je persoonsgegevens Alle persoonsgegevens zijn fysiek opgeslagen in een map in een afgesloten archiefkast. Alle papieren persoonsgegevens (denk hierbij aan uitgeprinte en ingevulde inschrijvingsformulieren) eveneens. Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. Of wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correctie’? Je kunt inzage aanvragen via e-mail of schriftelijk via het adres onder Contact. Onze visie op privacy: we zijn zuinig op jouw persoonsgegevens. Muziekles kan niet zonder dat je persoonsgegevens deelt met ons. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op je gegevens en zorgen we dat het veilig gaat. Zo zijn de volgende afspraken van kracht: – We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken; – We geven je persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen (en in alle gevallen is er altijd kennisgeving voorafgaand); Over dit Privacy Statement Deze versie is gemaakt op 12 mei 2018.   Vragen over privacy? Je kunt vragen mailen via het emailadres op onze site (http://heleendik.nl) of per brief versturen. Onze privacy statement kan ook als PDF worden aangevraagd via heleendik@heleendik.nl. Deze privacy statement is ook te vinden, fysiek, op de locatie van Muziekopleiding Heleen Dik – Muziekles op Maat
Privacy
Home Profiel Over de hobo Nieuws Lesaanbod Tarieven Instrumenten Vragen Aanmelding Reglement Ensembles Audio-Video Links Contact
Heleen Dik - Muziekles op Maat

muzieklessen en muziekcursussen

hobodocent

de hobo en de blokfluit